#6 Joannes G fra København

I midten af maj mødtes jeg med Joannes G fra København i Fælledparken for at høre hans historie om vejen til AA og hvad han har gjort for at skabe det gode liv i ædruelighed. Joannes er 58-år og har været ædru siden 2000. Hans hjemmegruppe mødes søndag morgen kl. 7 i Ryesgade 107.
Det var meget inspirerende at høre hvordan et møde kan være tonesættende for dagen og hvordan service er en af nøglerne til langvarig ædruelighed.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *